Privacy policy

Introductie

Voor LUMACOL (BV), met zetel te Wolverstraat 7, 3850 Nieuwerkerken en ondernemingsnummer 0770.326.686 (hierna “LUMACOL”, “wij”, “we”, “ons” genoemd), zijn de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy heel belangrijk.

Door onze website te bezoeken, deel je ons bepaalde persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens.

Lumacom BV behandelt persoonsgegevens altijd met grote zorg en doet dit volledig transparant naar alle betrokken personen toe. Hieronder leest u welke gegevens we van u verzamelen, hoe en met welk doel we dit doen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Personen waarop deze privacyverklaring van toepassing is

Deze privacyverklaring beschrijft de verwerkingen van persoonsgegevens van alle personen die de website van LUMACOL BV bezoeken.

Definities

Persoonsgegevens: Een persoonsgegeven is elke informatie die te herleiden is naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn uiteraard voor de hand liggende gegevens zoals jouw naam, adres, geslacht,… maar ook zaken zoals je job voorkeuren, gevolgde opleidingen en consumptiegedrag.

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is elke handeling die wordt uitgevoerd met persoonsgegevens. Hieronder vallen het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Rechtsgronden

De wet voorziet bepaalde scenario’s waarin het voor een partij is toegestaan om persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw gegevens in de gevallen dat:

Welke persoonsgegevens verwerken we

Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u maar anonimiseren we hierbij uw IP-adres zodat we deze nooit terug aan u kunnen linken:

We maken gebruik van de volgende types cookies:

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens om enerzijds de correcte werking van onze website te verzekeren en anderzijds om uw surfervaring zo aangenaam en vlot mogelijk te maken.

We gebruiken uw (geanonimiseerde) persoonsgegevens ook om statistieken op te maken en daarop analyses uit te voeren. Dit met het doel om bepaalde trends en tendensen te detecteren en zo onze website te optimaliseren en beter op ons doelpubliek te kunnen afstemmen.

Bijvoorbeeld: Als we merken dat een bepaalde pagina op onze website weinig tot niet wordt bezocht weten we dat deze moeilijk vindbaar is voor onze bezoekers of dat de bezoekers er weinig/geen interesse in hebben.

Daarnaast gebruiken we de informatie over uw surfgedrag op onze website om onze marketingacties te optimaliseren en doelgroepen gerichter aan te schrijven.

Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor doeleinden rond profilering of automatische besluitvorming.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens

Voor de verwerkingen van de onderstaande gegevens maken we gebruik van de tool Google Analytics:

Hierbij worden de juiste voorzorgen genomen zodat noch wij noch Google deze gegevens aan u kan linken.
Om je surf en klikgedrag te capteren gebruiken we de software Hotjar. De gecapteerde gegevens delen we met Facebook en LinkedIn om jou op die pagina’s relevante advertenties te tonen. We zullen dit nooit doen zonder je toestemming en je kan deze verwerking te allen tijde weigeren.
Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld nooit aan derden en delen deze niet met met partijen buiten de Europese Unie.

Hoe lang worden persoonsgegevens bij ons bewaard

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de helppagina van de browser die je gebruikt.
De volgende gegevens worden verwijderd na 50 maanden na je bezoek:

Deze gegevens worden bij ontvangst meteen geanonimiseerd en zijn dus niet rechtstreeks naar u te herleiden.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

We doen alle mogelijke inspanningen om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Hiervoor hebben we verschillende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd die de persoonsgegevens moeten beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, verlies en diefstal.

De belangrijkste zijn:

In het geval van een gegevenslek dat een mogelijke impact kan hebben op uw rechten en vrijheden zal u hiervan op de hoogte worden gesteld op de manier waarop de wet dit voorschrijft.

Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde het recht om:

In het geval dat u een van deze rechten wil uitoefenen of een klacht wil indienen kan u dit doen door een e-mail te sturen met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar contact@calzio.be of per post op het adres van de hoofdzetel.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 1000 Brussel België
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is laatst geüpdatet op 13 maart 2022.

Om in orde te zijn met de meest actuele regelgeving en adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit kan het zijn dat deze verklaring bijwijlen wordt aangepast.

Verwacht wordt dan de meeste veranderingen miniem zullen zijn. Moesten er significante wijzigingen worden gedaan zullen we dit duidelijk communiceren via onze website en (indien mogelijk) via e-mail.

Contacteer ons

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog verdere vragen heeft, contacteer ons dan op volgende contactgegevens: LUMACOL BV te Wolverstraat 7, 3850 Nieuwerkerken info@healthmate-infraroodcabine.be
LUMACOL BV
Wolverstraat 7
3850 Nieuwerkerken
info@healthmate-infraroodcabine.be